هاست پرسرعت ایران

هاست 1 گیگ
 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD Pro نوع هارد
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
هاست 2 گیگ
 • 2GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD Pro نوع هارد
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
هاست 3 گیگ
 • 3GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD Pro نوع هارد
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
هاست 5 گیگ
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD Pro نوع هارد
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
هاست 10 گیگ
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD Pro نوع هارد
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل