هاست دانلود آلمان

پلن فروردین - دانلود آلمان
 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن اردیبهشت - دانلود آلمان
 • 10GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن خرداد - دانلود آلمان
 • 20GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن تیر - دانلود آلمان
 • 50GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن مرداد - دانلود آلمان
 • 100GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن شهریور - دانلود آلمان
 • 200GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل
پلن مهر - دانلود آلمان
 • 500GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنی تحویل